Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Artykuły

Aktualności

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.
 
 

KOMUNIKAT

 
 
 
W związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania sie koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy o dlaszym przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania  Poradni w dniach 15.04.-24.04.2020r.
 
 
 
 
 

Szanowni Rodzice, Nauczyciel, Uczniowie

 

 

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji i porad w formie zdalnej ze specjalistami z Poradni. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Proponujemy:

 

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?  - psycholog Anna Paszczuk, tel. 603 451 277

Jak radzić sobie ze stresem? - psycholog Anna Paszczuk, tel. 603 451 277

Jak rozpoznać i reagować na tzw. “trudne” zachowania dzieci? - psycholog Anna Paszczuk, tel. 603 451 277

Jak wspierać nastolatka w czasie epidemii?– psycholog Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak, tel. 600 732 546

Jak radzić sobie z lękiem? – psycholog Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak, tel. 600 732 546 – konsultacje dla Rodziców i Nastolatków

Jak wspierać w czasie epidemii dziecko i nastolatka w spektrum autyzmu? – psycholog Justyna Michałowska, tel. 506 289 960

Wypalenie rodzicielskie- jak dbać o swoje potrzeby i radzić sobie z własnymi emocjami w czasie epidemii – konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością– psycholog Justyna Michałowska, tel. 506 289 960

Jak dbać o efektywną komunikację w warunkach stresu (epidemii) – psycholog Anna Fąs, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .pl

Odroczenie od obowiązku szkolnego – konsultacje, procedury  - dyrektor Poradni Aleksandra Ruducha, tel. 502 081 846

Praca z dzieckiem z wadą słuchu w warunkach domowych – pedagog, surdopedagog Paulina Kołakowska, tel. 607720948

Doradztwo zawodowe – pedagog, doradca zawodowy Aurelia Binkowska, tel. 606896355

Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz z dzieckiem ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnością wzrokową – pedagog Laura Litkowska-Mały, tel. 604 500 1717

Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy – logopeda Aniela Ambrożewicz, tel. 783030442

 

 

Dla Nauczycieli, codziennie w godz. 9.00-13.00

 

 

Dostosowanie i indywidualizacja pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w warunkach pracy zdalnej – psycholog Justyna Michałowska, tel. 506 289 960

Praca z dzieckiem z wadą słuchu w warunkach pracy zdalnej – pedagog, surdopedagog Paulina Kołakowska, tel. 607720948

Zachęcanie do współpracy w warunkach pracy zdalnej  psycholog Anna Fąs, aTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .pl

Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z dzieckiem z  niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością wzrokową – pedagog Laura Litkowska-Mały, tel. 604 500 1717

Jak wspierać emocjonalnie dzieci i młodzież w okresie epidemii– psycholog Justyna Michałowska, tel. 506 289 960

 
 
 

 
 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

 

 

Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o kontakt z Poradnią w celu złożenia wniosku wraz z dołączoną opinią z przedszkola

 

Rodziców dzieci, które wymagają odroczenia obowiązku szkolnego, ale nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – ze względu na konieczność przeprowadzenia badań potwierdzających taką potrzebę – prosimy o kontakt z Poradnią

 

 

 

W sprawie konsultacji związanych z odroczeniem kontaktować się można z dyrektorem Poradni – tel. 502 081 846

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KOMUNIKAT

 
 
 
W związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania sie koronawirusa SARS-CoV-2 Dyrektor Poradni, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie obowiązujących przepisów podjął decyzję o przedłużeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania Poradni w dniach 26.03.-10.04.2020r.
 

Bieżące sprawy można załatwiać tak jak do tej pory korzystając z telefonu do sekretariatu 61 2834864 lub poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Interesanci przyjmowani są tylko w pilnych sprawachi to dopiero po uprzednim umówieniu się przez telefon
 
Wszelkie zajęcia w wymienionym okresie zostały zawieszone, w tym posiedzenia zespołów orzekających.
W celu umożliwienia konsultacji z pracownikami pedagogicznymi zachęcamy do kontaktu zdalnego codziennie w godzinach 9.00-13.00
 
p. Paulina Kołakowska - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Alicja Mazurczak - logopeda - tel. 604 103 668
p. Aniela Ambrożewicz - logopeda - tel. 783 030 442
p. Justyna Mikołajczak - logopeda - tel. 665 749 390
p. Anna Fąs - psycholog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Justyna Michałowska - psycholog - tel. 506 289 960 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak - psycholog - tel. 600 732 546
p. Anna Paszczuk - psycholog - tel. 603 451 277 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Laura Litkowska-Mały - pedagog - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Aurelia Binkowska - pedagog - tel. 606 896 355 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Aleksandra Ruducha - dyrektor - tel. 502 081 846 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, dla bezpieczeństwa Nas wszystkich prosimy o zrozumienie dla wprowadzonych ograniczeń
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zgodnie z art. 11 UODO z dnia 10 maja 2018r. zawiadamiam o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie: Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie, zwanym dalej Placówką. W placówce został powołany Inspektor Danych Osobowych: Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, terapiach oraz diagnozie organizowanych przez Placówkę. W przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenie dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii/informacji z diagnozy lub orzeczenia.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 25 lat w przypadku teczek indywidualnych klientów Poradni.
 
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełniania.
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości przeprowadzenia diagnozy, lub udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

banner_1

linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor