Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie
  •  01

     

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.
 
 
 Uwaga!

   

 

Drodzy Klienci, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Pomimo trwającej pandemii staramy się, aby wizyta w naszej poradni była bezpieczna i przyjazna. Dbamy o bezpieczeństwo Twojego dziecka, Twoje i nasze.

 

Oto najważniejsze wewnętrzne procedury:

Rodzicu, czy Ty i Twoje dziecko jesteście zdrowi? W dniu w którym   odbywa się badanie najważniejsze jest Wasze i nasze bezpieczeństwo.

 

1.  Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.

 

2. Na terenie Poradni bezwzględnie obowiązuje konieczność noszenia maseczek ochronnych (rodzic i dziecko powyżej 4 roku życia).

 

3.  Drogi Rodzicu zobowiązany jesteś także przed wejściem do poczekalni do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia swojego i dziecka. Po wypełnieniu ankiety i wyrażeniu zgody na badanie następuje pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Prosimy także o odkażenie rąk.

 

4.  Przyjmujemy dzieci i uczniów przede wszystkim w celu diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci, a także inne zadania statutowe, w tym wywiady, omówienia wyników.

 

5. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia prosimy o rejestrację dziecka na badanie telefonicznie. Informację o ustalonym terminie wizyty przekazujemy także telefonicznie.

 

6.  Prosimy także, aby w przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka, rodzic/opiekun prawny odpowiednio wcześniej powiadomił Poradnię i odwołał wizytę.

 

7. Drogi Rodzicu proszę na badanie, wizytę stawić się najwcześniej 10 minut przed wyznaczoną godziną.

 


     Dziękuję za wyrozumiałość

     Aurelia Binkowska – dyrektor i pracownicy PPP w Śremie

 

    
 
 

 

Deklaracja Dostępności

Wstęp.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu..

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

Zawartość Deklaracji Dostępności

Wstęp Deklaracji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradniasrem.cop.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Aspekty techniczne

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

·        Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony

·        Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec

·        Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie

·        Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana

·        Pułapki klawiaturowe - wykluczone

·        Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści

·        Listy - prawidłowo użyte w całym systemie

·        Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane

·        Fokus oraz tabindex - prawidłowo dostosowane

·        Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.

·        Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-

·        Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.

·        Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

Aspekty informacyjne

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Szczegółowe informacje dotyczące:

·        Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,

·        Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.

·        Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.

·        Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.

·        Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

·        Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/

·        W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

·        W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.

·        Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

1.      Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych z windą zewnętrzną

2.      Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pomieszczenia Poradni obejmują 2 piętra, zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze.

3.      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

4.      Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

5.      Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Możliwość skorzystania z tłumacza migowego w określony dzień. Dostępność tłumacza należy ustalić drogą mailową.

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

banner_1

Odsłon artykułów:
416070
linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor