Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Screeningowy Audiometr Tonalny

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

 

 

Co to jest i do czego służy Screeningowy Audiometr Tonalny?

 

SAT to nowoczesny sprzęt umozliwiający precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego.

Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i mozliwe jest w warunkach standardowego gabinetu w Poradni.

Urządzenie zostało opracowane z przeznaczeniem do stosowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz w gabinetach logopedycznych. Test centralnego przetwarzania słuchowego został poddany pełnej normalizacji w 2014 roku na populacji polskich dzieci.

 

Cel badania słuchu za pomocą SAT

 

Głównym celem badań wykonywanych za pomocą SAT jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

 

Przebieg badań SAT

 

Badanie słuchu obwodowego - podczas badania diagnosta przeprowadza badanie audiometryczne. W czasie badania używane są sygnały testowe (tony proste) o częstotliwościach 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz. Dziecko ma założone na głowę słuchawki i sygnalizuje, czy słyszy określone dźwięki. 

Badanie centralnego przetwarzania słuchowego:

1. DPST - Test sekwencji długości tonów - polega na określeniu długości trwania poszczególnych sygnałów testowych. Na jego podstawie diagnosta określa zdolność różnicowania dźwięków pod względem czasu ich trwania. Dodatkowo określa też stan krótkotrwałej pamięci słuchowej.

2. PPST - Test sekwencji wysokości tonów - polega na określeniu względnej wysokości tonów w zaprezentowanej sekwencji tonów.

 

Zasady przyjmowania zgłoszeń na badania SAT

 

Dziecko zgłaszane jest przez rodziców (opiekunów prawnych) telefonicznie lub osobiście w Poradni - należy złożyć wypełniony wniosek, do pobrania ze strony internetowej - zakładka druki.

Badania SAT przeprowadzane mogą być także na terenie placówek. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie zapotrzebowania placówki na badania, a także niezbędna jest pisemna zgoda rodziców na przeprowadzenie badań.

 

Nasze badania są bezpłatne.

 

Uprawnienia niezbędne do posługiwania się systemem diagnostycznym SAT w Poradni posiadają:

mgr Paulina Kołakowska, pedagog, surdopedagog

mgr Justyna Mikołajczak, pedagog, logopeda

na podstawie ukończonego szkolenia instruktażowo-certyfikacyjnego prowadzonego na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku

 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30
linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor