Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Druki

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

 

 

 

Zgłoszenie do Poradni o udzielenie pomocy pdf
 
Zgłoszenie na terapię pdf


Wniosek o terapię EEG BIOFEEDBACK pdf

 

Zgłoszenie szkoły (dotyczy szkoleń, warsztatów, badan przesiewowych)  doc

 

Wniosek Dyrektora przedszkola/szkoły do Dyrektora Poradni o pogłębioną diagnozę w Poradni doc

 

Wniosek Dyrektora przedszkola/szkoły o udział przedstawieciela Poradni w spotkaniu zespołu doc

 

 

DRUKI NA POTRZEBY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 

 
Kształcenie specjalne 
 

Wniosek do Zespołu Orzekającego  pdf 
 
Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia specjalnego i/lub wczesnego wspomagania rozwoju pdf
 
Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia specjalnego dla dzieci słabo widzących/niewidomych pdf
 
Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia specjalnego dla dzieci słabo słyszących/niesłyszących pdf
 
Opinia szkoły o dziecku/uczniu w celu przyznania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego pdf doc
 
Opinia szkoły o uczniu w celu przyznania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym pdf doc
 
 
Indywidualne przygotowanie przedszkolne
 
 
Wniosek do Zespołu Orzekającego pdf

Zaświadczenie lekarskie dotyczące przyznania indywidualnego przygotowania przedszkolnego dziecka pdf
 
Opinia przedszkola o dziecku ubiegającym się o indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne pdf  doc
 
 
Indywidualne nauczanie
 
 
Wniosek do Zespołu Orzekającego pdf
 
Zaświadczenie lekarskie dotyczące przyznania indywidualnego nauczania pdf
 
Zaświadczenie lekarskie dotyczy nauczania indywidualnego dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pdf
 
Opinia szkoły o uczniu ubiegającym się o nauczanie indywidualne pdf doc
 
 
 
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
 
 
Wniosek do Zespołu Orzekającego pdf 

Zaświadczenie lekarskie dotyczące zajęć rewalidacyjno-wychowawczych pdf
 
 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 
Wniosek do Zespołu Orzekającego pdf
 
Zaświadczenie lekarskie dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pdf

 

 

 

OPINIE NAUCZYCIELI

 

 

 

1. Opinia nauczyciela i specjalistów o funkcjonowaniu dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole  pdf doc

 

2. Opinia nauczycieli i specjalistów o funkcjonowaniu ucznia ubiegającego się o przyjęcie do OHP pdf doc

 

 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30
linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor