Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Terapia EEG BIOFEEDBACK

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

 

 

 

Co to jest trening EEG Biofeedback?

 

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą neuroterapii instrumentalnej, opartej na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Jest metodą zwiększającą efektywność pracy mózgu, usprawnia funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego. W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych, sterowanych wyłącznie umysłem, bez stosowania klawiatury czy myszki.

Po raz pierwszy metodę zastosowano w 1965 roku w San Francisco. Metoda została opracowana dla amerykańskich astronautów przez naukowców z ośrodka NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Obecnie jest popularna w innych pozamedycznych dziedzinach - pomaga sportowcom, biznesmenom, uczniom i studentom.

Metoda jest bezpieczna i nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów.
Przeciwskazaniem do terapii są ciężkie depresje, myśli samobójcze, choroba afektywna dwubiegunowa, znaczne pobudzenie psychoruchowe, nasilona schizofrenia.
 

Cele treningu EEG Biofeedback

 

Trening EEG Biofeedback poprawia funkcje poznawcze, zwiększa potencjał umysłowy, relaksuje i wycisza, normuje czynności bioelektryczne mózgu.

W naszej Poradni treningi EEG Biofeedback przeznaczone są w szczególności dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przejawiających następujące zaburzenia i trudności:

- nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
- zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci
- specyficzne trudności w uczeniu się
- trudności emocjonalne, trema, stres
 

Przebieg treningu EEG Biofeedback

 

Podczas treningu pacjent podłączony jest do specjalnej głowicy czujnikami (elektrody monitorujące fale mózgowe). Impulsy z mózgu pacjenta są rejestrowane w systemie komputerowym i przetwarzane graficznie w wideogrę. Poprawa parametrów funkcjonowania pracy mózgu koreluje z sukcesem w grze i w ten sposób pacjent uczy się optymalnej pracy mózgu, a tym samym poprawia swój stan kliniczny - samopoczucie, nastrój, polepsza koncentrację i pamięć, wycisza nadpobudliwość.

Trening EEG Biofeedback prowadzi się 1-2 razy w tygodniu, najlepiej zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie, czas przeznaczony na 1 trening to ok. 1 godz. Aby treningi były skuteczne, odstęp między nimi nie powinien być większy niż 7-10 dni.

Liczba sesji (spotkań) niezbędna do uzyskania pozytywnych efektów terapii jest wartością szacunkową, im więcej treningów, tym efekty terapii są większe i trwalsze. Najszybciej regulują się zaburzenia snu - wystarcza 5-7 sesji. Szacunkowo określa się poprawę funkcjonowania funkcji poznawczych u osób zdrowych 10-20 sesji, przy ADHD, ADD 40-60 sesji, przy specyficznych trudnościach w uczeniu się 40-60 sesji.

 

Zasady przyjmowania na terapię

 

Dziecko zgłaszane jest na terapię przez rodziców (opiekunów prawnych) telefonicznie bądź osobiście w Poradni (należy złożyć wypełniony wniosek, do pobrania ze strony internetowej - zakładka Druki).

Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami i analizie dokumentacji dziecka terapeuta podejmuje decyzję o zasadności terapii EEG Biofeedback.

Warunkiem objęcia dziecka terapią są aktualne wyniki badań psychopedagogicznych, zaświadczenie lekarza neurologa o braku przeciwskazań do udziału dziecka w terapii (wzór zaświadczenia rodzice otrzymują podczas wizyty w Poradni).

 

Treningi prowadzą wykwalifikowani terapeuci

 

mgr Paulina Kołakowska
mgr Monika Kaźmierska
 
  Kliknij, aby usłyszeć tekst!       Co to jest trening EEG Biofeedback?   EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą neuroterapii instrumentalnej, opartej na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Jest metodą zwiększającą efektywność pracy mózgu, usprawnia funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego. W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych, sterowanych wyłącznie umysłem, bez stosowania klawiatury czy myszki. Po raz pierwszy metodę zastosowano w 1965 roku w San Francisco. Metoda została opracowana dla amerykańskich astronautów przez naukowców z ośrodka NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Obecnie jest popularna w innych pozamedycznych dziedzinach - pomaga sportowcom, biznesmenom, uczniom i studentom. Metoda jest bezpieczna i nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów. Przeciwskazaniem do terapii są ciężkie depresje, myśli samobójcze, choroba afektywna dwubiegunowa, znaczne pobudzenie psychoruchowe, nasilona schizofrenia.   Cele treningu EEG Biofeedback   Trening EEG Biofeedback poprawia funkcje poznawcze, zwiększa potencjał umysłowy, relaksuje i wycisza, normuje czynności bioelektryczne mózgu. W naszej Poradni treningi EEG Biofeedback przeznaczone są w szczególności dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przejawiających następujące zaburzenia i trudności: - nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD) - zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci - specyficzne trudności w uczeniu się - trudności emocjonalne, trema, stres   Przebieg treningu EEG Biofeedback   Podczas treningu pacjent podłączony jest do specjalnej głowicy czujnikami (elektrody monitorujące fale mózgowe). Impulsy z mózgu pacjenta są rejestrowane w systemie komputerowym i przetwarzane graficznie w wideogrę. Poprawa parametrów funkcjonowania pracy mózgu koreluje z sukcesem w grze i w ten sposób pacjent uczy się optymalnej pracy mózgu, a tym samym poprawia swój stan kliniczny - samopoczucie, nastrój, polepsza koncentrację i pamięć, wycisza nadpobudliwość. Trening EEG Biofeedback prowadzi się 1-2 razy w tygodniu, najlepiej zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie, czas przeznaczony na 1 trening to ok. 1 godz. Aby treningi były skuteczne, odstęp między nimi nie powinien być większy niż 7-10 dni. Liczba sesji (spotkań) niezbędna do uzyskania pozytywnych efektów terapii jest wartością szacunkową, im więcej treningów, tym efekty terapii są większe i trwalsze. Najszybciej regulują się zaburzenia snu - wystarcza 5-7 sesji. Szacunkowo określa się poprawę funkcjonowania funkcji poznawczych u osób zdrowych 10-20 sesji, przy ADHD, ADD 40-60 sesji, przy specyficznych trudnościach w uczeniu się 40-60 sesji.   Zasady przyjmowania na terapię   Dziecko zgłaszane jest na terapię przez rodziców (opiekunów prawnych) telefonicznie bądź osobiście w Poradni (należy złożyć wypełniony wniosek, do pobrania ze strony internetowej - zakładka Druki). Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami i analizie dokumentacji dziecka terapeuta podejmuje decyzję o zasadności terapii EEG Biofeedback. Warunkiem objęcia dziecka terapią są aktualne wyniki badań psychopedagogicznych, zaświadczenie lekarza neurologa o braku przeciwskazań do udziału dziecka w terapii (wzór zaświadczenia rodzice otrzymują podczas wizyty w Poradni).   Treningi prowadzą wykwalifikowani terapeuci   mgr Paulina Kołakowska mgr Monika Kaźmierska  
 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30
linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor